Մայրենի դասարանական

  • Մայրենի

1. Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչ փոփոխոթյուն է կատարվել:

Օրինակ՝

տպագիր, գրաճանաչ — ի-ն դարձել է ը:

Հայրենասեր, սիրալիր: 

ե-ն դարձել է

Սպառազեն զինավառ: 

ե-ն դարձել է ի

Անիղձ, ըղձալի: 

ի-ն դարձել է ը

Լայնասիրտ, սրտագին:

ի-ն դարձել է ը

Մեծատուն, տնական:

ու-ն դարձել է ը

Բազմագույն, գունագեղ:

յ-ն սղվել է

Հետախույզ, հետախուզել:

յ-ն սղվել է

2. Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր):

Օրինակ՝

կես — կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի:

Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-ն դարձնել է ը:

Անասուն — անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է:

Տեր — տիրանալ-ե-ն դարձել է ի:

էջ-իջնել-է-ն դարձել է ի:

ինձ- ընձուղտ-ի-ն դարձել ը ի:

գիծ — գծել-ի-ն դարձել է ը:

աղավնի — աղավնյակ-ի-ն դարձել է յ:

կաղնի — կաղնուտ-ի-ն դարձել ու ի:

հուր — հրեղեղեն-ու-ն դարձել ը ի:

հիսուն — հիսնամյա-ու-ն դարձել ը ի:

առու — առվակ-ու-ն դարձել է վ:

աստղ — աստղային-ոչինչ չի փոխվել։

Leave a Reply