Մայրենի դասարանական

1. Սուր բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր:

Ես սրամիտ մարդ եմ:

Մեխը շատ սուր առարկա է:

Մենք ունենք սուր հոտով տոմատի մածուկ:

3. Նախադասության ընդգծված բառը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

ա) Հինավուրց, հնամյա, հնադարյան, վաղնջական, վաղեմի, նախնական, առաջվա:

Պապս հին ժամանակներից մնացած այդ ամրոցի մասին շատ հետաքրքիր պատմություն էր պատմում:

վաղեմի

Չհամոզեցիք, իմ հին մտքին եմ մնում:

առաջվա

բ) Փռվել, սփռվել, տարածվել, ընդարձակվել:

Իջավ մութն ու կամաց-կամաց ծավալվեց քաղաքի ու նրա շենքերի վրա:

տարածվեց

Զրույցը ծավալվեց ու մեկ էլ հասավ նրան, ինչ կարծես թե գաղտնի էր պահվում:

գ) Խրել, հորել, ծածկել:

Նա գանձը թաղել էր հովտի միակ կաղնու տակ:

հորել

Ճանապարհի երկայնքով, իրարից մի քանի մետր հեռու, սյուներ էին թաղել:

խրել

Leave a Reply