Մայրենի դասարանական

  • Մայրենի

1.  Գրի՛ր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:

Օրինակ՝

կարևոր — անկարևոր,

ընդմիջումներով — անընդմեջ:

Գեղեցիկ-տգեղ

հաճելի-տհաճ

մարդկային-անմարդկային

գիտուն-անգետ

դուրեկան-անդուր

ուշադիր-անուշադիր

արժանի-անարժան

թևավոր-անթև

ախորժելի-անախորժելի

գունեղ-անգույն

բնական-անբնական

խելոք-անխելք

կարևոր-անկարևոր

լուրջ-անլուրջ

ամպոտ-անամպ

տեղյակ-անտեղյակ

լուսավոր-անլույս

խոսուն-անխոս

2. Առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշներով:

Չկա չարիք առանց բարիք:

Ջրի բերածը ջուրը տարածը:

Տերովին տերն է պահել, անտերին գայլն է կերել:

Մտնելուց առաջ միտք արա, թե ոնց ելնես:

Leave a Reply