Մայրենի տնային

  • Մայրենի

1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ական կամ -ային ածանցներով:

Օրինակ՝

մանուկ — մանկական:

Լեռնային, քաղաքական, անձրևային, բարեկամական, շնական, անձ(ն)ական, զինվորական, ցամաքային, ծննդական, տնային, անապատային, դևական, դյուցազնական, աղաչ(ել)ական, հրեշտակային, ստրուկական, պետական, տոհմական, հանրապետ(ություն)ական, խորհուրդային:

2. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

ա) Ծաղիկանոց, հյուրանոց, ավազականոց, մեղվանոց:

բ) Գոգնոց, ձեռնոց, մատնոց:

զ) Կապելանոց, խարտոց, սփռոց:

դ) (Քսան) դրամանոց, (հինգ) կիլոգրամանոց, (երեք) մետրանոց:

ե) Խշշալոց, մռնչոց, զռռոց, ոռնոց:

Leave a Reply