Մայրենի տնային

  • Մայրենի

Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.
— Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։Այնպե՛ս գգվող է երեկոն անափ,
Ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում.
— Շուրջըս վառված է մի անուշ տագնապ,
Մի նոր հուզում է սիրտըս մրրկում…
Անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում,
Ւմ բացված սրտում հնչում է մի երգ.
—Կարծես թե մեկը ինձ է երազում,
Կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք…

  • Նոր վերնագիր մտածիր բանաստեղծության համար:
  • Պայծառ Գարուն
  • Բացատրի՛ր տրված արտահայտությունները՝
  • Գարունը այնքնա ծաղիկ է վառել-Գարնանը շատ ծաղիկներ են աճում։
  • Իմ բացված սրտում հնչում է մի երգ-Գարնանը մարդիկ ավելի բարի են դառնում և իրենց սիրտը երգում է։
  • Դուրս գրիր բնությունը ներկայացնող պատկերները:

Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.

  • Դուրս գրի՛ր մակդիրները:

քնքշորեն սիրել, անուշ փայփայել

  • Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտում բանաստեղծությունը:

Երբ ես կարդացի ես հանգստացա։

Leave a Reply