Մայրենի տնային

1. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի վերջին բաղադրիչները լինեն սկզբում:

Օրինակ՝

մեծամիտ — մտավոր, մտամոլոր, մտածել ե այլն:

Քաջասիրտ-սրտաբախ, սրտաբաց

մանրագիր-գիրապարար, գիրավուն

2. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի առաջին բաղադրիչները լինեն վերջում: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ՝

բռնակալ — լիաբուռ:

Գրական-մանրագիր

ջրկիր-անջուր

գլխարկ-անգլուխ

3. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Նկարչին հատուկ-նկարչահատուկ

ապուխտ դարձնել-ապխտել

աներևույթ դառնալ-աներևութանալ

անօրեն բան-անօրինական

աշխույժ դառնալ-աշխուժանալ

դաշույնով հարվածել-դաշնահարել

անդունդի խորություն ունեցող-անդնդախոր

մառախուղով պատված-մառախլապատ

Leave a Reply