Մայրենի ֆլեշմոբ

1. Գտե′ք օրինաչափությունները և շարունակե′ք շարքերը 3-ական բառով: Ա շարքում պետք է ուշադրություն դարձնել վանկերի քանակին, Բ շարքում՝ նրան, թե բառն անձնանիշ է, թե իրանիշ: (2 միավոր)
Ա. Կախիչ, բաժակ, դաս, մեխակ, շեփոր, տուն, քանոն, մկրատ, ձուկ, դարակ,
Բ. Մեքենա, դարակ, տատիկ, համակարգիչ, շուկա, բժիշկ, տուն, պահարան, հայրիկ, խաղ
2. Լրացրե′ք նախադասությունները: (3 միավոր)

Նապաստակներն ավելի համարձակ են, քան գորտերը:
Փիղն ավելի փոքր է քան կետը:
Դպրոցում ավելի ձանձրալի է, քան տանը:

3. Պարզե′ք, թե ինչ օրինաչափությամբ են բառերը խմբավորված և «ավելորդ» բառն ընդգծե′ք, ընտրությունը հիմնավոր′ք: Ա շարքում բառերից մեկնավել է, որովհետև ի տարբերություն մյուսների ավարտվում է ձայնավորով: Բ շարքում, որովհետև մյուսները գոյականներ են, իսկ դա բայ: (4 միավոր)

Ա. Ասեղ, հեռախոս, ափսե, ծաղկաման, մեխ, համակարգիչ:
Բ. Վազք, հուշել, շիշ, մրցում, տաքություն, քանոն, մաքրություն:

4. Բառերի վերջին բաղադրիչներով կազմե′ք բարդ բառեր, որտեղ դրանք կլինեն առաջին բաղադրիչները: (2 միավոր, յուրաքանչյուր բառին՝ 0.5 միավոր)

Խլա+միտ, լույս+ա+ցույց, հանց+ա+գործ, ոսկե+գույն:

մտածել, ցուցամատ, գործարան, գույնզգույն,

5. Գործողություն ցույց տվող բառերից ստացե′ք անձ ցույց տվող բառեր: (3 միավոր, յուրաքանչյուր բառին՝ 0.5 միավոր)

Գնորդ, վարորդ, մարզիչ, պատմիչ, բուժիչ, օգնիչ:

6. «Մենք իրավունք չունենք քեզ չարթնացնել» միտքը նախադասություններից ո՞րն է արտահայտում: (1 միավոր)

Ա. Մենք քեզ չենք արթնացնի:
Բ. Մենք պարտավոր չենք քեզ արթնացնել:
Գ. Մենք պարտավոր ենք քեզ արթնացնել:
Դ. Մենք ուզում ենք քեզ արթնացնել:

7. Առանձնացրե′ք այն բառերը, որոնցում ան-ը ժխտում չի արտահայտում:(1.5 միավոր, յուրաքանչյուր բառին՝ 0.5 միավոր)

Անգիր, անհույս, անասուն, անապատ, անուն, անտանելի, անիվ, անհավատ:

8. Համացանցից գտե′ք և գրե′ք, 3 մարդու անուն, որ ապրել և ստեղծագործել են Մխիթարյան միաբանությունում: (1 միավոր)

9. Շարունակե′ք նախադասությունները: (2.5 միավոր)

Մխիթարյան միաբանությունը հիմնադրել են հայերը, սակայն…
Մխիթար Սեբաստացին չի սովորել մեր կրթահամալիրում, քանի որ…
Սուրբ Ղազար կղզին գտնվում է Վենետիկում և…

Leave a Reply