Մայրենի

  • Մայրենի

1. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտհինփնթփնթանհնամենիանկայունտոկուներերունթշվառդիմացկունհնօրյադժգոհանբախտպինդհինավուրցչարաբախտամուրվաղեմիանհաստատխախուտդժկամապերջանիկտարաբախտդողդոջուն:

2. Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտի՛ր և փոխարինի՛ր հարմար հոմանիշներով:

Նրան աշխատանքից փրկեցին, որովհետև անպատասխանատու էր ու ցրված:

փրկել-ազատել

Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր գույները կա՞ն:

գույներ-երանգներ

Ծանոթիս այդպես էլ չգտա թանձր բազմության մեջ:

թանձր-խիտ

Ընկերները երկու օր առաջ էին մաքառել ու հաշտվելու փորձեր էին անում:

մաքառել-կռվել

Բերրի խոստումներ տվեց ու գնաց:

բերրի-շատ

3. Ավելորդ բառերը գտի՛ր և նախադասություններից հանի՛ր:

Էլի դարձյալ այդ մասի՞ն ես խոսում:

Ամբողջ ճանապարհը ոտքով քայլեցի:

Դու արդեն հե՞տ ես վերադարձել:

Կարմիր գույնի շատ ծաղիկներ հավաքեցինք:

Կրկին անգամ ասում եմ քեզ:

Նախ առաջին հերթին այս գործը պիտի լինի:

Քեզ մի հատ մարդ էր հարցնում:

Կարելի՞ է մի հատ զանգել:

Ուրիշ այլ մարդիկ ավելի լավ կհասկանային:

Leave a Reply