Մայրենի

  • Մայրենի

Ստեղծագործությունը

1. Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը, մեկնաբանիր: 

Ստեղծագործության ասելիքը նրանում է, որ պետք չէ ընտրել հեշտ, բայց վատ ճանապարհ պետք է ընրել լավ ճանապարհը

2. Ինչպիսի՞ ստեղծագործությունն էր՝ առակ, պատմվածք, հեքիաթ: Պատասխանդ հիմնավորիր: 

Իմ կարծիքով ստեղծագործությունը առակ էր, որովհետև ինչ որ բան սովորացնում է։

4. Տրված դարձվածքներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

 Պատի ծեփ դառնալ-գույնը կցել

պայման կապել-պայմանավորվել

քիթը կախել-նեղանալ

բերանը բաց մնալ-զարմանալ

իրեն պատեպատ տալ-զայրանալ

Leave a Reply