Մայրենի

Դուրս գրիր դարձվացքները և բացատրիր։

1.ձենից ահավոր
Դըղորդ-դըմբդըմբոցն ընկավ սար ու ձոր- բարձր ձայնից սարերն ու ձորերը դղրդացին։

2.Քարեքար ընկան, դատարկուն եղան-փախան քարերի մեջ ամբողջ բները դատարկ մնացին։

3.Վա՜հ, էս քաղքըցիք ի՜նչ վաղ են քընում-վայ էս քաղաքացիները էս ինչ շուտ են քնում։

4.Ով մինն ուներ — տասն եմ բերել, Ով տասն ուներ — քըսանն արել-ով միհատ ուներ տաս եմ բերել ով տաս ուներ քսան եմ բերել։

Մի բնակչի անունի պատմիր Դավիթի նախրապանության մասին։

Դավիթը նախրապան լինել չի կարող։ Շատ միամիտ է։ Չի կարողանում հսկել կենդանիներին որ չփախչեն։ Իսկ երբ կենդանիները փախչում են, ինչքան վայրի կենդանի կա, հավաքում բերում է, որ մեզ տա։ Մենք էդ կենդանիներից վախենում ենք։ Մի օր մեր տունը կքանդի Դավթի միամտությունը։ Մեզ նման նախրապան պետք չի։

Leave a Reply