Մայրենի

  • Մայրենի

1. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

Նրա ստեղծած զարդանկարը հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Ծննդյան օրը փոքրիկին նկարազարդ մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Հագին նախշազարդ կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Տաճարի զարդանախշ արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Նրա գրամեքենան ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

Ինձ մեքենագիր էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր, գրամեքենա):

2. Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: Նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխության կատարվեց:

ա) Լույսթույնկենդանիտերմեջուղիանուրջկամուրջկատու:

բ) Ություն, աբար, ավորակելերեսազգիուկկից:

3. Հնչյունափոխված արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց անհնչյունափոխ ձևերը և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Բազուկ+աթոռ ու սղվ.
ոսկի+ա+վառ ի+ա=ե
կաղնի+ա+փայտ ի+ա=ե
գիրկ+ել ի – ը
սիրտ+ա+պատառ ի-ը
ցույց+ա+անակ ույ – ու
սեր+առատ ե – ի
գինի+ա+վաճառ ի+ա=ե
գերի+ա+վաճառ ի+ա=ե
բարի+ա+գութ ի+ա=ե
մատյան+ա+գիր յա – ե

Leave a Reply