Մայրենի

Կարդա՛ Օ Հենրիի «Մոգերի ընծաները» պատմվածքն ամբողջությամբ:

 1.Բացատրիր հետևյալ բառերը (կարող ես օգտվել բացատրական բառարանից).

 ավետել-հաղորդել

կոհակել-կոհակավորել

ունելի-բռնելի

անպաճույճ-պարզ

նավակատիք-նախատոնական

ընդարմանալ-թմրել

 2. Գրի’ր տրված մտքին իմաստով մոտ կամ նույն իմաստն արտահայտող մտքեր:

 Հաջորդ երկու ժամն անցավ վարդագույն թևերի վրա:

 3.  Դուրս գրիր հատվածներ, որտեղ երևում է, որ Դելան`

 • հուզված է,

― Այո, կտրել և վաճառել եմ, ― ասաց Դելլան։ ― Բայց չէ որ դու, միևնույն է, կսիրես ինձ։ Չէ որ չեմ փոխվել, չնայած կարճ են մազերս։

 • վախեցած է:

Այնպիսի արտահայտությամբ էր հայացքը հառել կնոջը, որ Դելան չկարողացավ հասկանալ և սարսափեց: Դա ոչ զայրույթ էր, ոչ զարմանք, ոչ հանդիմանանք, ոչ էլ սոսկում. ոչ մեկը այդ զգացումներից, որ կարելի էր սպասել:

 4. Բացատրիր հետևյալ միտքը:

Սակայն այդ թանկարժեք ընծաների մեջ մի շատ կարևոր բան պակասում էր:

Այդ թանկարժեք նվերներում ինչ, որ բան պակասում էր։

Leave a Reply