Մայրենի

 

Ազնիվ-արդար-ուղղամիտ

Անվախ-արի-կտրիճ

Գեղեցիկ-չքնաղ-գեղանի

Ագահ-աչքածակ-անկուշտ

Դաժան-վայրագ-անգութ

 

Ականջը գցել-հաղորդել, հայտնել

Աչքը ջուր կտրել-մեկին երկար սպասել

Խելքը գնալ-հմայվել

Գլուխ հանել-կողմնորոշվել

Ոտքի ելնել-ապստամբել, ըմբոստանալ

Հոգին հանել-տնաջել, չարչարել

 

Ջրի գին-եժան

Կրակի գին-թանկ

Անկողին ընկնել-հիվանդանալ

Պոչը քաշել-հեռանալ

Ոտքերն ընկնել-խնդրել

Աչքը ջուր կտրել-մեկին երկար սպասել

 

Հեռախոս-հեռավար

Ծառատեսակ-ծառուղի

Տոնավաճառ- տոնածառ

Շինանյութ- շինարարություն

Մրգաշատ- մրգառատ

Աշխարհամաս- աշխարհագրություն

Խաղասենյակ- խաղադաշտ

Նավատեր-նավավար

 

Գեղեցիկ աչքեր ունեցող-աղջիկը ուներ գեղաչյա աչքեր։

Վեպ գրող- վիպագիրը վերջացրեց իր առաջին վեպը։

Չորս գագաթ ունեցող- մեր տան աթռը չորսագագաթ է։

Երեք գույն ունեցող- մեր տունը եռագույն է։

Աշխարհով մեկ սփռված-կորոնավիրուսը աշխարհասփյութ է։

Ոսկուց ձուլված-ոսկեձուլ ծառ

Leave a Reply