Մայրենի

  • Մայրենի

1. Աղուհաց, կեսօր, առևտուր բառերով և աղ ու հաց, կես օր, առ և տուր բառակապակցություններով կազմի՛ր նախադասություններ:

Աղուհաց հյուրասիրել։

Հիմա արդեն կեսօր է։

Ես գնացի աձևտուր անելու։

Ճաշը համեղացնելու համար օգտագործիր աղ ու հաց։

Շուտով կլինի կես օր։

Ես փող տամ դու ինձ մաստակ դա կլինի առ և տուր։

Օրինակ՝

Կռվի թեժ պահին այրուձին (հեծյալ զորքը) օգնության հասավ:

Ես շատ եմ տեսել այր (տղամարդ) էլ, ձի էլ, բայց սրանք իրար շատ հարմար են: 

2. Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

Մարգարտահատիկները տարբեր մեծության են լինում: Աշխարհում ամենամեծը լոնդոնյան թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոց մարգարիտն է:

Համպարը թանկարժեք նյութ է, որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ: Դա սևավուն, քարանման նյութ է, որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում: Դա մեծ մասամբ հանում են տեգահար կաշալոտի աղիներից, բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել:

Մարգարտահատիկները-մարգարիտի հատիկները

գրամանոց-գրամ ունեցող

թանկարժեք-թանկ արժեք ունեցող

սևավում-սև գույնի

քարանման- քարի նման

տեգահար-տեգով վիրավորված

Leave a Reply