Մայրենի

Կարդա՛  Թումանյանի ,,Արջաորս,, պատմվածքը: 

Բառերը բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ:

շիտակ-ուղիղ

մոշուտ-Մոշառատ տեղ՝ վայր

պըտիտ- պտույտ

Leave a Reply