Մայրենի

1. Տրված գոյականները հոգնակի՛ դարձրու:

Գլուխ-գլուխներ, թվական-թվականներ, աստղ-աստղեր, երկիր-երկիրներ, սենյակ-սենյակներ, հարևան-հարևաններ, ծառ-ծառեր, պտուղ-պտուղներ, տեր-տերեր, ժապավեն-ժապավեններ, մարդ-մարդիկ, կին-կիներ:

2.Տրված բառերի բաղադրիչները գծիկով բաժանի՛ր: Բոլոր բառերի առաջին բադադրիչներն ի՞նչ նմանություն ունեն:

Օրինակ՝

գառնարած = գառն — արած,

բեռնակիր = բեռն — ա — կիր,

մատնել = մատն — ել:

Գառնուկ=գառ-ն-ուկ

բեռնել=բեռ-նել

դռնակ=դռ-նակ

թոռնիկ=թոռ-նիկ

լեռնային=լեռ-նային

հարսնուկ=հարս-նուկ

մատնոց=մատ-նոց

ողնաշար=ողնա-շար

ձկնկիթ=ձկն-կիթ

ոտնաման=ոտն-աման

մկնդեղ=մկն-դեղ

3. Տրված գոյականները հոգնակի՛ դարձրու: Ո՞ր մասնիկով են նրանք հոգնակի դառնում:

Բեռներ, գառեր, դռներ, եզեր, թոռներ, լեռներ, ծոռեր, հարսեր, ձկներ, մատեր, մկներ, նռեր:

4. Տրված բառերի բաղադրիչները գծիկով բաժանի՛ր: Բոլոր բառերի վերջին բաղադրիչներն ի՞նչ նմանություն ունեն:

Հեռագիր, հարթավայր, լրագիր. գետաձի, մեծատառ, նստատեղ, առագաստանավ:

Leave a Reply