Մայրենի

  • Մայրենի

1.Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծի՛ր տվյալ նախադասությանը համապատասխանողը:

  1. Խոսքը (վերաբերում, վերաբերվում) է 5-րդ դարի հայ պատմիչների գործերին:
  2. Դատարանի կողմից (բռնագրավել, բռնագրավվել) էր նրա ամբողջ ունեցվածքը:
  3. Այդ լուրն ընկերոջը հաղորդելու համար Արան հեռախոսով (կապնվեց, կապվեց) նրա հետ:
  4. Նրա հպարտ հոգին (վրդովվել, վրդովել) էր բարեկամի անզգույշ մի խոսքը:
  5. Երիտասարդ ու անվարժ երգչի ձայնը անսովոր դահլիճում անակնկալ (հուզմունքից, հուզմունքով) դողում էր:
  6. Նույնը (վերաբերում, վերաբերվում) է նաև քննարկվող ծրագրին:
  7. Նա շատ բարեկիրթ է և բոլորին էլ հավասար է (վերաբերվում, վերաբերում):
  8. Մի շարք գործարաններ բավականաչափ (տուժել, տուժվել ) են իրենց անփութության և անհեռատեսության պատճառով։

2.  Ընդգծի՛ր գոյականները:

Ջուր, երազող, խաղ, վստահ, երգեցիկ, ապրել, շրջանցել, մաքրող, ջրային, վազք, թռիչք, երաժշտություն, նկարիչ, հատակ, մանրադիտակ, երթևեկություն:
3. Գրի՛ր չորս անձնանիշ և չորս իրանիշ գոյականներ:

վարորդ, նկարիչ, երգիչ, ֆերմեր, ճաշ, սեղան, ժամացույց, աթոռ
4. Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի:
Երազ-երազներ, թռչուն-թռչուններ, կին-կանայք, սեղան-սեղաններ, ջուր-ջրեր, ապարանք-ապրանքներ, եկեղեցի-եկեղեցիներ, խրճիթ-խրճիթներ, մատյան-մատյաններ, պատ-պատեր, անտառ-անտառներ, հոգի-հոգիներ, մատ-մատներ, թոռ-թոռնիկներ, ձուկ-ձկներ:
5. Նշի՛ր հնչյունափոխությունը:
Ջրաման-ու-ը

տնամերձ-ու-ը

գնդասեղ-ու-ը

հնամենի-ի-ը

թուլամորթ-յ-ն սղվել է

գիրանալ-ե-ի

Leave a Reply