Մայրենի

  • Մայրենի

1. Բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը:

  1. Դերվիշ — մահմեդականների թափառաշրջիկ կրոնավոր, խև
  2. Բոլորեքյան — բոլորը, ամենքը, բոլորը միասին
  3. Մաքուք — մաքոք

2. Բնութագրի՛ր ջուլհակին:

Ջուլհակը շատ խելացի և հնարամիտ մարդ էր, նա կարող անում էր անել միանգամից  երեք  բան սկսում էր գործել  օրորոցը, օրորվել իսկ նա կտուրի վերևում կապել էր նույնպես մի թել, որ գործելու ժամանակ շարժվում էր և թելը պտտվում էր և քշում էր ճնճղուկներին, 

Leave a Reply