Մայրենի

1. Փակագծերում դրված բառերը համապատասխան ձևով գրի՛ր:

Օրինակ՝

Դեպքի վայրում հավաքված ամբոխն (աղմկել): — Դեպքի վայրում հավաքված ամբոխն աղմկում էր:

Կռունկների երամը (թռչել)- թռչում էր

Զորքը (տեղավորվել) դաշտում:- տեղավորվում էր

Ժողովուրդը (լսել) հռետորին:-լսեցում է

Հրապարակում հավաքված բազմությունը ինչ-որ բանի (սպասել):-սպսեցին

Ավագանին (ողջունել) օտարականին:-ողջունեց

Հոտն (իջնել) սարից:-իջնում է

ժողովուրդը գոհ (լինել) այդ որոշումից:-եղավ

Բնակչությունն իր ղեկավարներից խելացի վճիռներ ու որոշումներ (սպասել):-է սպասում

2. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծերում դրված բառերից մեկով:

Վաղուց է (է, են) հեռացել այն երամը, որից (որից, որոնցից) հետ ընկած վիրավոր կռունկին խնամում էինք:

Դրսում աղմկում էր ամբոխը, որը (որը, որոնք) ուզում էր (էր, էին) տեսնել դատապարտյալին:

Բազմությունը խուլ գվվում էր: Նրանք (Նա, նրանք) ինչ-որ բանից հուզված էին (էր, էին):

Հոտը, որին (որին, որոնց) էլ չէր տեսնելու, մնաց(մնաց, մնացին) սարի հետևում:

Մարդկությունը պիտի մտածի (մտածի, մտածեն), որ իր (իր. իրենց) ապագան կվտանգվի, եթե շարունակի անփութորեն փչացել բնությունը:

Կարդա՛

Հավաքական գոյականները ցույց են տալիս միատեսակ առարկաների հավաքական ամբողջությունը կամ բազմությունը: Դրանց հետ համաձայնող բառերը (բայեր, դերանուններ) դրվում են եզակի թվով:

Leave a Reply