Մայրենի

  • Մայրենի

Կարդա՛ ,,Հազարան հավքը,, հեքիաթի 9-11 մասերը: 

1. Անհասկանալի բառերը բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ:

2. Դուրս գրի՛ր Կարմիր աշխարհի նկարագրությունը: 

Հասաւ Կարմիր աշխարհ. երկինքը՝ կարմիր, գետինքը՝ կարմիր, ջուրը՝ կարմիր, խոտը՝ կարմիր, ծաղիկը ՝ կարմիր:

3. Ներկայացրո՛ւ Կարմիր, Սև և Կապույտ աշխարհների ընդհանրությունները:

Բոլոր աշխարհներում խոտը երկինքը տարբեր գույներում են։ Բոլոր աշխարհներում կան հրեշներ։

4. Տեքստի բառերի օգնությամբ ներկայացրո՛ւ Մշտադալար այգին: Նմանեցնո՞ւմ ես ես Անթառամ այգուն: 

Ցած իջաւ Արեգը սարից, մտաւ մշտադալար Այգին ու քիչ մնաց խելքը գլխից թռչէր անմահական ծաղիկների անուշ բուրմունքից, դրախտային հաւքերի երգերից ու փիրուզէ շատրուանների մեղմ խոխոջներից: Մշտադալար այգին և անթառամ այգին ահագին նման են։

Leave a Reply