Մայրենի

1. Հեքիաթը համամեատի՛ր Աղայանի  ,,Մանկական աշխարհայացք կամ Լույս և Մութ աշխարհներ,, հեքիաթի հետ:

Հեքիաթները իրար ահագին նման են նրանով, որ երկու հեքիաթներում կան տարբեր աշխարհներ

2.Ընդգծված բառերը փոխարինի՛ր տրված բառակապակցություններով:

 Լեռներւսմ գտնվող, լեռներում ապրող մարդիկ, լեռան նման բարձրանալ, լեռներով ծածկված:

Լեռնցիները(Լեռներում ապրող մարդիկ) հավաքվել էին օտարական հյուրին տեսնելու:

Լեռնային(Լեռներում գտնվող) այդ գյուղում բոլոր մարդիկ իրար ճանաչում էին:

Նկարում փոթորկված ծովի մի ալիք էր լեռնացել (լեռան նման բարձրանալ)  ու կանգնել:

Լեռնոտ(լեռներով ծածկված) երկիր է Հայաստանը:

Տրված գոյականներով երկուական նախադասություն կազմի՛ր՝ դրանց ավելացնելով -ին, -ով վերջավորությունները:

Ծով-Մարդիկ ծովով երկրներ են անցնում; Ծովին մարդիկ աղտոտում են։

ճանապարհ-Մարդիկ ճանապարհին աղտոտում են։ Մարդիկ ճանապարհով բարձրանում են։

մեքենա-Մարդիկ մեքենային վարում են։ Մարդիկ մեքենայով տեղափոխվում են։

Leave a Reply