Մայրենի

1. Տրված բաղադրիչներով բառեր կազմի՛ր և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Ոսկի + ա + գույն=ոսկեգույն

փոշի + ա + կուլ=փոշեկուլ

տարի + ա + վերջ=տարեվերջ

այգի + ա + պան=այգեպան

բարի + ա + կամ=բարեկամ

ի եթե գումարվի ա կլինի հնչյունափոխություն և կդառնա ե

2. Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր: Նշի՛ր, թե ի՞նչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

    Օրինակ՝ գգույշ + անալ — գգուշանալ (ույ-ը՝ու):

Ա. Բազում, ամուր, բույր, կապույտ, բույս,  ոսկի.

Բ. -պատիկ, -անալ, -ավետ, -ական, ակ, յա:

բազում + պատիկ — բազմապատիկ

ու-ն խզվում է և գումարածը դառնում է ա

ամուր + անալ — ամրանալ

ու-ն խզվում է

բույր + ավետ — բուրավետ

յ-ն խզվում է

կապույտ + ակ — կապուտակ

յ-ն խզվում է

բույս + ական — բուսական

յ-ն խզվում է

ոսկե + յա -ոսկյա

ե-ն խզվում է

Leave a Reply