Մարմնի իմպուլս

23/10/2022

1.Որ մեծությունն է կոչվում մարմնի իմպուլս:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալին, կոչվում է մարմնի իմպուլս

2. Ինչ բանաձևով է որոշվում մարնի իմպուլսը:

P=mv

3.Ինչ միավորով է չափվում իմպուլսը ՄՀ-ում:

Իմպուլսի չափման միավորը ՄՀ-ում 1 կգ մ/վ-ն է։

4.Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է, թե սկալյար:

Վեկտորայինի

5.Ինչն են համարում համակարգի իմպուլս:

Մարմինների համակարգի իմպուլս կոչվում է այդ համակարգը կազմող մարմինների իմպուլսների գումարը: