Fortnite խաղի մասին

Fortnite խաղի մասին ես իմացել եմ Youtube-ից և նա ինձ դուր եկավ նրանով, որ նրա ժանրը Battle Royal է, նրա մեջ լինում է պարել և կռվել ուրիշ մարդկանց հետ։ Fortnite խաղը դուրս է եկել 2017 թվականին։ Ես քաշեցի այդ խաղը և սկսեցի խաղալ սկզբում ես թույլ էի և իմ հետ թույլ մարդիկ էին ընկնում, իսկ հետո ես կամաց-կամաց իմացա քարտեզների կոդերի մասին, որոնք գտնվում են Creative mode-բաժնում։ Ես սկսեցի շուտ-շուտ մտնել քարտեզներ և պարապել խաղալ։ Ես այս 3 ամսվա ընթացքում հասկացա, որ ամեն թարմացման ժամանակ նոր մարդիկ են գալիս խաղ և նրանք թույլ են։ Վերջերս ես իմացա, որ այն քարտեզը որում ես խաղում էի Box Pvp է կոչվում։ Fortnite-ում մարդիկ կարող են ստեղծել իրենց քարտեզը որոնց մեջ մարդիկ կարող են խաղալ։

Հիմնական Fortnite-ի ռեժիմները battle royale, creative, arena և այլն։ Fortnite խաղում կարելի է ավելացնել ընկերներ, ես շատ ընկերներ ունեմ։ aԵս առաջարկում եմ խաղալ Fortnite, ով կարող է, որովհետև լավ խաղ է։

Leave a Reply