Նարինջներ

Նարինջներ
Գոյական-գյուղ, ջրավաճառ, ջուր, ծորակ, ջրհոր, գետ, կավ, կուժ, հեղուկ, ճանապարհ
ածական-փոքրիկ, խոր, ինքնուրույն, մեծ, անգին, ճաքած, շուտ, չոր, նոր, գեղեցկություն
թվական-տաս, տասնհինգ, մեկ, երկու, հինգ,

Փոխել ավարտը
Հետո երբ նա գեղեցիկ ճանապարհ սարքեց նա ուզեցավ ծախել կուժը։ Նա մտածեց, որ այդ կուժը ահագին թանկ է իր համար։ Նա չէր մտածել, որ կուժը թանկ է միայն իր համար և նա ծախեց կուժը շատ թանկ։ Նրա ծախելուց հետո անցավ մի տարի ոչ ոք չառավ։ Եվ ջրավաճառը հասկացավ, որ այդ կուժը միայն իր համար է թանկ

Leave a Reply