Ուսումնական պլան

  • Դասացուցակի հղումը
  • Ընտրության ձևը-Ես ընտրել եմ անիմացիա։ Մենք գնում ենք սենյակ և սկսում ենք աշխատել։
  • Ֆիզկուլտուրայի ձևը-Ես ընտրել եմ սեղանի թենիս։ Մենք իջնում ենք սենյակ փոխվում ենք և խաղում ենք։
  • Լրացուցիչ հաճախում դպրոցում-չկա
  • Լրացուցիչ հաճախում դպրոցից դուրս-չկա
  • Երկարօյաից օգտվում եք-ոչ
  • Դպրոցի տրանսպորտ(միակողմանի, երկկողմանի)-ոչ

Leave a Reply