Ուրարտու.Վանի թագավորություն Ք.Ա.IX-VI

Տալ նոր բառերի, հասկացությունների բացատրությունը:

չկա

Թվարկել Վանի թագավորության հզորացման պատճառները

Վանի թագավորությունը միշտ պայքարել է և հզորացել։

Համեմատել Սարդուրի Ա, Իշպուինի, Մենուա արքաների գործունեությունը, կառավարման ժամանակաշրջանը:

Ամենալավը պայքարել է Սարդուրի Ա-ն։

Leave a Reply