Պատմություն

Սոցիալական մարդաբանությունը և մշակութային մարդաբանությունը ուսումնասիրում են հասարակությունների նորմերը և արժեքները: Լեզվաբանական մարդաբանությունը ուսումնասիրում է լեզուների ազդեցությունը հասարակական կյանքի վրա: Կենսաբանական կամ ֆիզիկական մարդաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու կենսաբանական զարգացումը:

Մարդաբանությունը, այսինքն՝ գիտությունը մարդու վարքի մասին, սորորաբար և ողջամտորեն բաժանված է անատոմիայի (գիտություն մարդու մարմնի և դրա մասերի մասին) և հոգեբանության (գիտություն հոգեկանի մասին)

Leave a Reply