Պատմություն

Նկարագրել, համեմատել պատրիկների, պլեբեյների իրավունքները:
Պատրիկները սերում էին Հռոմուլոսից և զբաղեցնում էին կառավարչական վերնախավը: Հռոմի միջին և ստորին խավի ներկայացուցիչներին անվանում էին պլեյբեյներ: Վերջիններս ստիպված էին այքարել իրենց իրավունքների համար: Նրանք ծառայում էին հռոմեական բանակում, սակայն ի տարբերություն պատրիկների՝ գրավված տարածքներից հողաբաժին չէին ստանում։

Տուր «հանրապետություն» հասկացության բացատրությունը:

Հանրապետություն-կառավարման համակարգ է,որտեղ իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդի կողմից ընտրությունների միջոցով:

Ամիսը մեկ երկու անգամ հրավրրվում էր աշխարհաժողովը,որտեղ քննարկվում էին կարևոր հարցերը:


Պատմիր հռոմեական բանակի կառուցվածքի մասին:
Հռոմեական պետության կորիզը լեգեոնն էր: Այն կազմված էր 6 հազար զինվորից, որոնք հատուկ պատրաստություն էին անցնում: Լեգեոնը բաժանվւմ էր հարյուրյակների: Դրանցից վեցը կազմում էին մեկ գումարտակ:

Leave a Reply