Պատմություն

Տալ«Պրինցիպատ» հասկացության բացատրությունը:

Ներկայացնել Հուլիոս Կեսար բարեփոխումները, հիմնավորել այդ բարեփոխումների կարևորությունը:

Կեսարի քաղաքական բարեփոխումներին տրվել են տարբեր գնահատականներ։ Մի շարք ուսումնասիրողներ նրա քաղաքական միջոցառումներում տեսել է «դեմոկրատական միապետության» (Թեոդոր Մոմզեն), հելլենիստական կամ արևելյան տիպի միապետության կամ բացարձակ միապետության հռոմեական տարբերակի փաստացի հաստատում։  Հուլիոս Կեսարը վարել է հասարակական տարբեր խմբավորումների միջև խուսանավելու քաղաքականություն, որը հետագայում կոչվել է կեսարականություն:

Բնութագրել Գայոս Օկտավիանոսին, ներկայացնել նրա բարեփոխումները, հիմնավորել կարևորությունը:

«Չի կարելի ճակատամարտ կամ պատերազմ սկսել, եթե վստահ չես, որ հաղթելու դեպքում ավելի շատ կշահես, քան կկորցնես պարտության ժամանակ»:

 Օգոստոս Օկտավիանոս

Ներկայացնել Մարկոս Անտոնիոսի գործունեությունը:

Բացատրել «Անցնել Ռուբիկոնը», «Եկա՜, տեսա՜, հաղթեցի՜» , «Եվ դո՞ւ, Բրուտոս» թևավոր խոսքերը:
Անցնել Ռուբիկոնը-անցնել Ռուբիկոնը նշանակում է վճռական, կարևոր, անդարձ որոշում կայացնել։
Եկա՛, տեսա՛, հաղթեցի՛-Այս արտահայտությունը օգտագործվում է արագ, վերջնական հաղթանակը նշելու իմաստով։
Եվ դո՞ւ, Բրուտոս-համաձայն լեգենդի, Հուլիոս Կեսարի վերջին խոսքն ուղղված իրեն սպանող Մարկոս Բրուտոսին

Leave a Reply