Պատմություն

1.10 նախադասությամբ հիմնավորիր Հռոմեկան կայսրության «ծաղկումը» ժամանակաշրջանը:
Միապետության ամրապնդումն ընթանում էր վայիրվերումներով:Եղավ շրջան երբ միապետություները շեշտված հարգանքով էին վերաբերվում պետության ավանդույթներին:Այդ ժամանակ պետությունը զարգանում էր:Մեծ առաջընթաց ապրեց մշակույթը:Կառուցվեցին հիասքանչ շինություններ:

2.Բնութագրիր Մարկոս Տրայանոսին որպես կայսր, իր քաղաքականությունը, գործունեությունը:
Մարկոս Տրայանոսը նրա օրոք Հռոմեական կայսրությունը հասավ իր ռազմական հզորության գագաթնակետին: Նա նաև գրավեց Պարթևստանը

3.Բնութագրիր Մարկոս Ավրելիոսին որպես կայսր, իր քաղաքականությունը, գործունեությունը;
Մարկոս Ավրելիոսը իմաստուն էր և նա հզորացրեց բնակչության բարեկեցությունն և ապահովությունը:

4.Համեմատիր այս երկու կայսրերին:
Երկու կայսրներն էլ շատ լավ բաներ են արել իրենց պետության համար մեկը տարածքներով էր զբաղվում միյուսը բնակչությամբ:

Մարկ Ավրելիոս/ տեսանյութ ռուսերենով/

Մարկ Ավրելիոսի մտքերը/ տեսանյութ ռուսերենով/

Մարկ Ավրելիոս/ տեսանյութ անգլերեն/

5.Մեկ տեսանյութը դիտելուց հետո ամփոփիր 20 նախադասությամբ:

6.Ներկայացրու Դիոկղետիանոս կայսեր կատարած բարեփոխումները, հիմնավորիր վարած քաղաքականության թույլ, ուժեղ կողմերը:
Դիոկղետիանոսը նա կայսրությունում հաստատեց բարձացակ միապետություն:Նա կարողացավ լուծել կարևոր խնդիրները կայսերական արտաքինում:

Ուժեղ կողմեր-Հռոմը դարձավ միապետություն,պայքար քրիստոնեության մեջ,

Թույլ կողմեր-Հռոմը կորցրել էր իր դերը տեպետ համարվում էր մայրաքաղաք,Կայսրությունը բաժանել երկու մասի:

7.Ներկայացրու Հռոմեկան կայսրության տրոհման պատճառները:
Պատճառը այն էր, որ Արևելյան և Արևմտյան տարբերությունը:Արևելքը ավելի զարգացած էր քան Արևմուտքը:Այդպես Հռոմը բաժանվեց երկու մասի:

Leave a Reply