Պատմություն

Տալ «Կրոն» հասկացության բացատրությունը:
Ազգայնականություննացիոնալիզմ, քաղաքական գաղափարախոսություն և ուղղություն, որի հիմնական դրույթը ազգի արժեքավորությունն է՝ որպես հասարակական միասնության բարձրագույն ձև, և պետության ձևավորման գործում վերջինիս առաջնայնությունը։

Տալ «Հեթանոսություն» հասկացության բացատրությունը, ծագումը:
բարբարոսություն

Նկարագրել հին հավատալիքների ձևավորման պատճառները
Հավատալիքներ, իրերի, կենդանիների, բույսերի, երկնային մարմինների, բնության երևույթների և այլնի հետ կապված կրոնա-պաշտամունքային դրսևորումների համակարգ։ Երբեմն հավատալիքներ են համարվել պաշտամունքի առարկաները։ Օրինակ հավատացել են բուրգերի սարքել են բուրգեր։

Ընտրել Հռոմեական աստվածություններից մեկը, նկարագրել, համեմատել հունական, հայկական տվյալ աստվածության հետ:

Քրիստոնություն. առաջացումը, տարածումը, նկարագրությունը
Քրիստոնեությունը տարածվում էր, նրանով որ Հիսուսի պատվիրաններով մարդիկ կարող են ապրել ուրախ և երջանիկ

Հետաքրքիր փաստեր քրիստոնության հետ կապված:

  • Հիսուս անունն Ավետարաններում և Գործք Առաքելոցում հանդիպում է 700 անգամ և գրեթե 70 անգամ առաքյալների ուղերձներում:
  • Քրիստոս բառը Ավետարաններում և Գործք Առաքելոցում հանդիպում է 60 անգամ, իսկ ուղերձներում  և Հայտնության գրքում՝ 240 անգամ:

Համեմատել քրիստոնեությունը, հեթանոսությունը:

Leave a Reply