Պատմություն

Թվարկել Համահայկական առաջին թագավորության անկման պատճառները:

Իմանալ հստակ թե վանի թագավորությունը ոնց է ապրել անհնար է բայց իմ կարծիքով նրանք ապրել էն հարուստ և մեծ պալատներում։

Վանի թագավորության անկման պատճառներից մեկն էլ հյուսիսիս ցեղերի ներխուժումն է եղել:

Ներկայացնել Վանի թագավորության նշանակությունը Հայաստանի պատմության մեջ:

Վանի թագավորության ժամանակ ստեղծվեց մշակութային հսկայական ժառանգություն,

որը այս ժամանակվա դարերի ընթացքում շարունակեց զարգանալ:

Ի վերջո Վանի թագավորության ժամանակահատվածում կառուցվեց Հայաստանի ներկայիս մայրաքաղաք Էրեբունի– Երևանը:

Leave a Reply