Պատմություն

Առաջադրանք 1

Հայկազունիների նոր թագավորությունը, Ք. ա. VII-VI դարերում

Ներկայացրու Ք.ա. 6-2-րդ դարերում Հայաստանում նշանակալից իրադարձությունները,  ժամանակագրությունը:

Ք. ա. 522թ. Պարսից Դարեհ արքան ցանկացավ նվաճել Հայաստանը: 5 արշավանքից հետո, Հայերը ճանաչեեցին նրա գեր իշխանությունը : Դարեհը Բեհիս թունյան եռալեզու արձանագրություն է թողել, որտեղ պարսկերեն մասում Հայաստանը կոչվեց Արմինա, Էլամերենում`Հարմինույա, իսկ Բաբելերենում`ՈՒրարտու, որտեղ խոսվում էր, որ Բաբելոնում ապստամբությունըհեղավարել է հայ: Ք. ա. 521թ. լինելով Աքեմենյանների իշխանության տակ հայաստանը ուներ արտոնությունն էր: Ք. ա. 520թ.-ից մինչև Ք. ա. 531թ. Հայաստանը եղել է 13-րդ սատրապությունը: Ք. ա. 401թ. Հայաստան են մտտնում Հույները: Ք. ա. 336թ. Հայաստանի սատրապ Դարեհ-IIIդառնում է Աքեմենյան տիրության տիրակալ: Ք. ա. 336թ. Երվանդ-III դառնում է սատրա, որից հետո վերականգնում է Հայաաստանի անկախությունը: Ք. ա. 331թ. Գավգամելայի ճակամարտից հետո հայերը տարանա հաղթանակ և վերականգնեցին իրենց անկախությունը և Հայզացունի Երվանդականները նորից թագավոորեցին հայքում: Ք. ա. 328թ. հայերը կոտոորում են Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորաբանակներից մեկը և Հայաստանում տարածվում է Հելենիցմը: Հայաստանը չտեսած Մակեդոնաիցին  ձկտում էր այնտեղ քանի, որ ըստ ավանդությամբ այստեղ էր գտնվում Դրախտը <<Եդեմ>>

Գրավոր ներկայացնել տաս նոր հասկացություններ, փորձել տալ դրանց բացատրությունը:

Աքեմենյան տերություն-Պարսկական տերությունը Դարեհ-I ժամանակ:
Քսենոփոն-Հույն զորավար և պատմիչ:
Արատտա-Հայաստանի հին անվանումը
Ստրաբոն-Հույն պատմիչ

Բնութագրել Տիգրան Երվանդյանին:

Տիգրան I Երվանդյանին թագավորել է 570-525 թթ.: Վարել է Հայաստանը Մարաստանի գերիշխանությունից ազատագրելու քաղաքականություն՝ նրա դեմ պայքարում կողմնորոշվելով դեպի նոր ձևավորող Աքեմենյան Պարսկաստանը։

Leave a Reply