Պատմություն

  • 1200px-Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched

1.Երեք նախադասությամբ ներկայացրու ՝ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը:

Մենք ուսումնասիրում ենք պատմությունը, որ իմանանք հայաստանում հին ժամանակներում ինչ է եղել։ Իմանանք մեր անցածը։ Պատմությունը պետք է իմանան բոլորը։

2.Տեսաֆիլմ- Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը

Leave a Reply