Պատրանք

  • Մայրենի

Հոգիս թիթեռ
Մի վայր, մի վեր
Հույս ծովերով թևելով՝
Հոգիս մի բեռ
Անմայր, անսեր,
Լույս հովերով հևելով․․․։

Հեղինակ՝ Կոմիտաս

1. Բացատրի՛ր ,,պատրանք,, բառը: 

Պատրանք-խաբկանք

2. Բանաստեղծությունը բաժանի՛ր երկու մասի. ինչի՞ հիման վրա բաժանեցիր: 

Հոգիս թիթեռ
Մի վայր, մի վեր
Հույս ծովերով թևելով՝
Հոգիս մի բեռ

Անմայր, անսեր,
Լույս հովերով հևելով․․․։

Երկրորդ մասում ուրիշ բանի մասին է։

3. Բանաստեղծության մեջ նկատելի է հակադրություն/հակառակ մտքեր/, ցո՛ւյց տուր:

Վերևի առաջադրանքում։

4. Ինչպիսին է բանաստեղծության քնարական հերոսը, բնութագրի՛ր :

Հերոսը տխուր էր, անմայր և անսեր։

Leave a Reply