Ռուբայաթ

Չարենցի բանաստեղծությունների քննարկում

Ապրում ես, շնչում ես, դու դեռ կաս — բայց ամե՛ն վայրկյանդու ա՛յլ ես.

Անցյալ է դառնում քո ներկան — ու ամե՛ն ա՛յլ ես.Բայց ներկան քո — հո՛ւնտ է գալիքի՝ մեռնելով — նա
սնում է գալիքը,
Եվ այսպես– տևում ես դու երկար, — ու ամե՛ն վայրկյան
դու ա՛յլ ես:
1. Բացատրի՛ր բառերը՝ հունտ, սնել:

հունտ-շերամի ձու

Սնել-կշտացնել

2. Գրավոր մեկնաբանի՛ր ռուբայաթը:

Բանաստեղծության ասելիքը նա է որ որ ամեն անգամ դու փոխվում էս։

3. Շարադրի՛ր մտքերդ  ,,Ամեն վայրկյան դու այլ ես,, տողի վերաբերյալ:  

Leave a Reply