Տնային աշխատանք

  • maths

10. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5

ե) (7 – 7) ⋅ 8 + (5 – 5) ⋅ 4 = 0  

բ) 10 ⋅ (7 + 5) ։ 3 = 40

13. Կատարե՛ք գործողությունները՝ թվերը գրի առնելով թվանշաններով, թվաբանական գործողությունները՝ համապատասխան նշաններով.

բ) քսան ամբողջ ինը տասնչորսերորդից հանած տասներկու ամբողջ երեք յոթերորդ,

20 9/14 – 12 3/7 = 8 9/14 – 3×2/7×2 = 8 9/14 – 6/14 = 8 3/14

դ) երեսուն ամբողջ վեց քսանհինգերորդը բաժանած քսան ամբողջ երկու հինգերորդի։

30 6/5 : 20 2/5 = 156/5 : 102/5 = 156/5 x 5/102 = 78/1 x 1/51 = 78/51

15.

7/49 = 1/7

48/100 = 12/25

56/140 = 14/35 = 2/5

Leave a Reply