Տնային առաջադրանք

 1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
  հետևյալ հաջորդականությունը.
  բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,
  y-11+z
  դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:

(m+5)*n

 1. Ենթադրենք` տրված է մի թիվ: Նշանակե՛ք այն որևէ լատիներեն
  տառով և տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք.
  բ) այդ թվի կեսը,
  y:2
  դ) այդ թվից հինգով մեծ թիվը,
  y+5

7. Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.

բ) 773 > 493

զ) 1238 > 1232

 1. Կատարե՛ք գործողությունները՝ թվերը գրի առնելով թվանշաններով, թվաբանական գործողությունները՝ համապատասխան նշաններով.
  բ) քսան ամբողջ ինը տասնչորսերորդից հանած տասներկու
  ամբողջ երեք յոթերորդ,
  20 9/14 — 12 3/7 = 8 9/14 — 3/7 = 8 9/14 — 3×2/7×2 = 8 9/14 — 6/14 = 8 3/14
  դ) երեսուն ամբողջ վեց քսանհինգերորդը բաժանած քսան ամբողջ
  երկու հինգերորդի։

30 6/25 : 20 2/5=756/25:102/5=756/25 x 5/102=126/5 x 1/17=126/85

 1. Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի
  քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով ընդամենը 100 մ 40 սմ
  գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում
  է կարվել։

16 x 3մ 35սմ=53մ 60սմ

3մ 35սմ+25սմ=3մ 60սմ

100մ 40սմ -53մ 60սմ = 46մ 80սմ

46մ 80սմ : 3մ 60սմ = 46 80/100 : 3 60/100 = 4680/100 : 360/100 = 4680/100 x 100/360 = 13 հատ

 1. Զբոսաշրջիկը ճանապարհի կեսը և էլի 2 կմ անցել է ոտքով, մնացած ճանապարհի կեսը և էլի 4 կմ՝ մեքենայով, ինչից հետո նրան
  մնացել է անցնելու 12 կմ։ Քանի՞ կիլոմետր է ամբողջ ճանապարհը։

4+12=16կմ

16+16+2=34կմ

34×2=68կմ

Leave a Reply