Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ

Հ. Թումանյանի «Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ»

  1. Անծանոթ բառերը դուրս գրել, բառարանի օգնությամբ բացատրել, սովորել Ա-Դ հատվածների բոլոր բառերի իմաստները:

պողպատ-երկաթ

շեղբ-դանակի կտրող մասը

վշտանալ-նեղանալ

  1. Գտնել տեքստում և բացատրել հետևյալ բառերն ու արտահայտությունները՝ դերվիշի շոր մտած, ածել, բարեմաղթել, սիրտը երկյուղ ընկնել, չնչին, ապրուստ, խուլ փողոց, ճամփա դնել, ընթրիքի շուրջ բոլորոծ:

Քեֆ անողին քեվ չի պակսիլ

 

Leave a Reply