Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ

Հ. Թումանյանի «Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ»

Առաջադրանքներ՝

  • Նարնջագույնով նշված բառերի բացատրությունները գտեք բառարանում և սովորեք:

դերվիշ-թափառական մարդ

զվարճանալ-ուրախանալ

մունետիկ-լրաբեր

բիզ-սրածայր գործիք

վզակոթ-վզի ետևի մասը

տիկ-կենդանու մորթուց տոպրակ

մարգարե-գուշակ

մշակ-երկրագործ

  • Կապույտով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծեք:

ամենաչնչին-ամենա+չնչին, ածանցավոր

ապրուստ-ապրել+ուստ, ածանցավոր

անպակաս-ան+պակաս, ածանցավոր

փինաչություն-փինաչի+ություն, ածանցավոր

բարեմաղթանք-բարի+ա+մաղթանք, բարդ

անհնազանդ-ան+հնազանդ, ածանցավոր

կեսգիշեր-կես+գիշեր, բարդ

ջրկիր-ջուր+կրել, բարդ

գործատեր-գործ+ա+տեր, բարդ

  • Բնութագրեք Հասանին:

Հասանը փինաչի էր ու քիչ էր փող աշխատում, իսկ աշխատածի կեսը տալիս էր երաժիշտներին, իսկ մյուս կեսը՝ ապրուստին։ Նա ուրախ, քեֆչի մարդ էր ու շատ աշխատասեր։

Leave a Reply