10.10.2019 Դասարանական

  • Մաթեմ երկու

1.Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

(20 x 10) x17=3400

72 x (6 x 0)=0

2.Օգտագործեով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար  եղանակով.

4 x 138 x 25=(4×25)x138=13800

11 x 2 x 30 x 5=(5×2)x30x11=3300

3.Ո՞ր թիվը պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հաավասարություն.

5 x * =25          *=5   

24 x * =48        *=2

4.Որո՞նք են այն ամենամեծ և ամենափոքր քառանիշ թվերը, որոնք կարելի է գրի առնել 1, 3, 5 ,7 թվանշաններով (առանց դրանք կրկնելու):

Ամենամեծ-7531

ամենափոքր-1357

5.Կարմիր թելը 6 անգամ կարճ է կապույտից, իսկ կապույտը 3 անգամ կարճ է դեղինից: Որքա՞ն է բոլոր թելերի ընդհանուր երկարությունը, եթե դեղինի երկարությունը 108 մ է:

108:3=36մ

36:6=6մ

36+6+108=150մ

Leave a Reply