10.16.2019 դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

1.Հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

7×3+7×5+7×2=7x(3+2+5)=70

25×2+25×3+25×5=25x(2+3+5)=250

 

2.Ի՞նչ թիվ պետք է տեղադրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

3 x 6 +3 x 6=36

4 x 8+4 x 7=60

 

3.Ջրավազանի մեջ մտնում է 2 խողովակ:Առաջինով մեկ ժամում լցվում է 120 լ ջուր, երկրորդով՝ 140 լ: Եթե միաժամանակ բացվեն երկու խողովակների ծորակները, ապա 5 ժամում որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը:

120×5=600

140×5=700

600+700=1300

 

4.Դահլիճում կար 20 կարգ: Երբ յուրաքանչյուր կարգում եղած տեղերի քանակն ավելացրին 5-ով , դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540: Սկզբում քանի՞ տեղ կար յուրաքանչյուր կարգում:

20×5=100տեղ

540-100=440տեղ

 

5.Մայրը մեծ է աղջկանից 7 անգամ, որդուց՝ 4 անգամ: Քանի՞ տարեկան է մայրը, եթե նրա 30 տարին դեռ չի լրացել:

28

Leave a Reply