10.3.2019 Տնային

  • photo_2018-11-21_17-39-44

1.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

7 x * =14     14_7=2

1300 = 10 x  *  1300_10=130

2.Աստղանիշի փոխարեն գրեք համապատասխան թվանշաններ, որպեսզի ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.

* > 4              9 > 4

1 * 3645 > 26729        193645>26729

3.Դարբինը 14 օրում պիտի պատրաստեր 280 պայտ՝ ամեն օր պատրաստելով հավասար քանակներով պայտեր: Սակայն նա օրական 8 պայտով ավելի էր պատրաստում: Քանի՞ օրում դարբինը կատարեց պատվերը:

280:14=20պայտ

20+8=28պայտ

280:28=10օրում                    Պատ.՝10 օրում

4.Ալրաղացում կա 10 տ ալյուր: Այդ ամբողջ ալյուրը պահվում է 60 կգ, 50 կգ և 20 կգ տարողությամբ պարկերում: 60 կգ և 50 կգ տարողությամբ մեծ պարկերի քանակները համապատասխանաբար 70  և  82 են: Քանի՞ փոքր պարկ ալյուր կա ալրաղացում:

60×70=4տ. 200կգ.

50×82=4տ. 100կգ.

4տ. 100կգ. + 4տ. 200կգ.=8տ. 300կգ.

8տ. 300կգ + 10տ.=1տ. 700կգ.

Leave a Reply