11.10..2019 Դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

1.Գրեք այն բոլոր թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն:

3 x * + 7< 12      *=0

11 x * + 7 <18    *=0

2.Երկու գյուղերից, որոնց հեռավորությունը 100 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու հեծյալներ: Նրանցից մեկը 1 ժամում անցնում է 20 կմ, մյուսը՝ 30 կմ: Քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն:

20+30=50

100:50=2

3.Մայրը 33 տարեկան է , նույնքան էլ երեխաների տարիքների գումարն է: Երեխաներից կրտսերը 8 տարեկան է: Քանի՞ երեխա ունի մայրը , և քանի՞ տարեկան են նրանք, եթե երեխաների տարիքների տարբերությունները նույնն են:

33-8=25

3երեխա     8,11,14

4. 2 պարկերից առաջինում կար 27 կգ ալյուր: Երբ վաճառողը այդ պարկից 5 կգ վաճառեց և 3 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին: Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում:

27-5=22

22-3=19

19-3=16             Պատ.՝ կար 16 կգ

Leave a Reply