11.10.2019 Տնային

  • Մաթեմ երկու

1.Գրեք այն բոլոր թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն:

13> 2x 1 +1

32 + 5 x 0<100

2.Գրապահարանի երկու դարակներում կա 138 գիրք: Եթե առաջին դարակից վերցնեն 7 գիրք, իսկ երկրորդից՝ 11, ապա դարակներում հավասար քանակներով գրքեր կմնան: Քանի՞ գիրք կա դարակերից ամեն մեկում:

138-(7+11)=120

120:2=60

60+11=71

60+7=67                            Պատ.՝1-67, 2-71

3.Թատրոնի դահլիճում կա 350 տեղ: Ներկայացման է եկել 187 հանդիսատես: Ներկայացման ժամանակ ո՞ր տեղերն են շատ՝ ազա՞տ, թե՞ զբաղեցված, և որքանո՞վ շատ:

350-187=163

163<187

187-163=24-ով

4. 280 տեղանոց համերգային դահլիճում համերգի ժամանակ զբաղեցված տեղերը 120-ով շատ էին ազատ տեղերից: Հաշվիր մուտքի տոմսի արժեքը, գիտենալով , որ այդ օրվա վաճառված տոմսերի ընդհանուր գումարը 120000 դրամ է:

280-120=160

120000:160=750դրամ

Leave a Reply