Մաթեմատիկա տնային

56.Գրի՛ առեք համեմատությունը.

1-ը հարաբերում է 100-ին այնպես, ինչպես 10-ը հարաբերում է
1000-ին,

1 : 100 = 10 : 1000

2/7-ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 4-ը հարաբերում է 70-ին

2/7 : 5 = 4 : 70

  1. Փոխանակելով համեմատության միջին և եզրային անդամների
    տեղերը` կազմե՛ք երեք նոր համեմատություն.

բ) 52 : 39 = 60 : 45

39 : 52 = 45 : 60

4/5 : 2/5 = 12 : 10

2/5 : 4/5 = 10 : 12

59. Գտե՛ք իրար հավասար հարաբերությունները և նրանցից համեմատությո՛ւն կազմեք.

բ) 34 : 3, 306 : 27, 262 : 24

34/3 = 306/27

1/2 : 1/12, 3/4 : 1/9, 9: 3/2

1/2 : 1/12 = 9 : 3/2

60. Հետևյալ թվերից կազմե՛ք համեմատություններ.

բ) 15, 18, 6, 5

15 : 5 = 18 : 6

5 1/2, 7 7/32, 6 2/3, 8 3/4

11/2, 231/32, 20/3, 35/4

11/2 : 20/3 = 11/2 x 3/20 = 33/40

231/32 : 35/4 = 231/8 x 1/35 = 231/280 = 33/40

5 1/2 : 6 2/3 = 7 7/32 : 8 3/4

Leave a Reply