18.09.2019 դասարանական

  • mathematics

1.Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

12374>9547

8725145<69581692

 

2.Երկու թվերից ո՞րն է ավելի փոքր.

13456<53456

89337658<3321002567

67676776<67677676

 

3.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք թվերի համեմատման նշաններից մեկը(<, >, =) այնպես, որ ստացված գրառումը ճիշտ լինի:

316  >  705

15 < 17

59962 < 123745

 

4.Կատարեք բաժանում և ստացված թվերը դասավորեք աճման կարգով.

236_4=59 , 14056_7=2008 , 29400_1960=15, 4025_175=23

15, 23, 59, 2008

5.Տուփում կան 41 գնդիկներ՝ կարմիր, կապույտ և նարնջագույն: Կարմիր գնդիկները 20 անգամ ավելի են, քան նարնջագույնները: Քանի՞ կապույտ գնդիկ կա տուփում:

20+1=21

41-21=20 կապույտ գնդիկ

Leave a Reply