18.09.2019 Տնային

  • maths

1.Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.
41892<48529
32520965>4852697

2.Երկու թվերից ո՞րն է ավելի փոքր.
2367894<2367994
1111121111<1111511111

3.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք թվերի համեմատման նշաններից մեկը(<, >, =) այնպես, որ ստացված գրառումը ճիշտ լինի:
21 > 12
1032 < 2032
1437 = 1437

4.Գրեք այն թիվը, որը հաշվման ժամանակ նախորդում է տրված թվին, և այն թիվը, որը հաջորդում է տրված թվին.
Ա. 299, 300, 301
Բ. 1233, 1234, 1235

5.Դասարանի 33 աշակերտներից 17-ը աղջիկներ են: Դասարանում տղանե՞րն են շատ, թե՞ աղջիկները:
33-17=16
17>16 Պատ.՛աղջիկները
6.Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը: Քանի՞ էջ կա գրքում:
10×6=60
60×2=120 էջ

Leave a Reply