1826-1828թթ. Ռուս-պարսկական պատերազմ

  • 1826-1828թթ. Ռուս-պարսկական պատերազմի սկիզբը , ընթացքը ավարտը, արդյունքները

Սկիզբ՝ Ռուսաստանը ուզում էր գրավել Պարսկաստանի կողմից գրաված Հայաստանի տարածքները:  

Ընթացք՝ Պարսկական 60­հազարանոց բանակը թագաժառանգ Աբբաս­Միրզայի գլխավորությամբ 1826թ. հուլիսին, խախտելով Գյուլիստանի պայմանագիրը, ներխուժեց Ռուսաստանի սահմանները։ Սկսվեց ռուս­պարսկական երկրորդ պատերազմը։ Պարսկական զորքերը պաշարում են Արցախի Շուշիի բերդը։  

Ավարտ՝ Ռուսաստանը գրավեց Հայաստանի մասերը և հաղթեցին պատերազմը։ Հայերը սկսեցին ապրել արևելյան Հայաստանում։  

  • Թուրքմենչայի պայմանագիր ,«Բախտորոշ պայմանագրեր»,ուսումնասիրել էջ 32-38, յուրաքանչյուր հոդվածը մեկ նախադասությամբ գրավոր ամփոփե
  • Համեմատել Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերը/գրավոր/

Գյուլիստանի պայմանագրում գրեթե բոլոր հոդվածները(կետերւ) նվիրված էին առևտրականներին, իսկ Թուրքմենչայի պայմանագրում միայն մի կետն է առևտրականների համար, մնացածը տարբեր էին։